úterý 29. listopadu 2022 Zina

Ženy do politiky určitě patří, vnesou tam jiný pohled, říká nová starostka Batelova Lenka Charvátová

Už téměř dva měsíce uplynuly od letošních komunálních voleb. V řadě měst a obcí se vedení příliš nezměnilo, pak ale existují radnice, kde začali pracovat zcela noví komunální politici. Tak se stalo třeba v Batelově na Jihlavsku, kde po 12 letech starostu Jiřího Doležala vystřídala Lenka Charvátová. Tato čtyřicetiletá maminka čtyř dětí si na svou novou funkci pomalu zvyká. V rozhovoru nám prozradila, jaké má na následující čtyři roky plány, jak probíhala povolební vyjednávání, a také jsme se dostaly třeba k otázce, jestli ženy patří do politiky.

Jste nějaký čtvrtý týden ve funkci. Jak byste svou novou životní etapu zatím zhodnotila?
Je to něco jako naskočit do rozjetého vlaku. Úřad i městys musí fungovat, není možné ani přibrzdit, takže je to učení za jízdy. Díky předchozí praxi se nemusím seznamovat s principy chodu úřadu a samosprávy. Nicméně se stále rozkoukávám.

Zatím je to velká divočina (smích). Je toho hrozně moc. Plánování práce zatím nefunguje, protože se každý den objeví několik akutních věcí k řešení a vše ostatní musí jít stranou. Ráno přicházím na úřad s přesným plánem, a ten se podaří plnit do prvního telefonního hovoru, pak už je do večera všechno jinak.

Velice si vážím přístupu našich zaměstnanců a zaměstnanců obecní společnosti FOWA. . Všichni jsou ochotní poradit, pomoci. Určitě i pro ně je to velká změna, ale věřím, že budeme všichni spokojení.

„Už v dětství jsem slyšela diskuze o politice." 

Vraťme se teď na začátek. Proč jste vlastně šla do komunální politiky?
Politika mě zajímala už od mala. Určitě je to dáno tím, že jsem od dětských let v rodině slyšela diskuze o politice. Potřeba bojovat za demokratické hodnoty a principy mi je tedy vlastní. Takže když mi bylo před čtyřmi lety nabídnuto, že můžu být na „lidovecké“ kandidátce, nezaváhala jsem. Když se letos sestavovala kandidátka, tak jsem přemýšlela, jestli do toho zase půjdu, jestli to má vůbec smysl. Pak zvítězila zodpovědnost za naši obec, zodpovědnost za děti, mladé i starší občany. Přemýšlela jsem, co je vlastně důležité, co je potřeba dělat a jaké vztahy budovat. A pak už jsem rozhodnutí nechala na voličích. Po volbách mi pak už nepřišlo zodpovědné a správné zklamat důvěru, kterou ve mě voliči vložili.

Určitě to u mě nebylo tak, že bych od malička toužila po tom stát se starostkou. Beru to jako poslání a službu.

S prací na úřadě máte mnoho zkušeností. To je teď určitě velká výhoda?
Určitě je. Člověk umí řadu procesních věcí. Vím, jak probíhá jednání zastupitelstva, jak jedná rada, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Díky svému vzdělání se orientuji v zákonech. A jako obrovskou výhodu vnímám mnoho kontaktů. Když si nevím rady, vždy je někdo, kdo mi poradí.

Jsou před vámi čtyři roky na radnici. Jaké máte plány, co byste ráda během nastávajícího období zvládla?
Tak samozřejmě řadu věcí dotahujeme z předchozího období. Já sama za sebe bych chtěla vybudovat nějaký prostor pro mládež. Naší představou je výstavba skateparku. Dále je nutné řešit alternativní zdroje elektrické energie, chtěli bychom vybudovat solární elektrárnu pro základní a mateřskou školu, pro ČOV v Batelově. Sledujeme legislativní přípravy týkající se komunitních energií. Čekají nás nutné výdaje spojené se špatným stavem elektrického vedení v základní škole. A to je jen velmi stručný přehled. Nesmíme zapomenout ani na naše místní části – Bezděčín, Lovětín, Novou Ves a Rácov. I zde musíme investovat.

Co se týče skateparku, tam už máme vytipováno několik míst. Samozřejmě to chceme projednat se zastupiteli, s občany bydlícími v okolí i s mládeží. Když za námi na radnici přišel Žákovský parlament z batelovské základní školy, mluvili jsme o tom, co potřebují, co chtějí. Nesmíme zapomínat na volnočasové aktivity pro děti a mládež. Chceme, aby smysluplně využívaly volný čas, aby zbytečně nevznikl prostor pro špatné návyky… Na rampě by se tam mohly vyřádit děti na koloběžkách, skateboardech. Podle mě se celkově přístup k mládeži zanedbává. Tak bude dobré, kdyby se děti vyřádily tímto způsobem.

Lenka Charvátová Je absolventkou Gymnázia Jihlava, v roce 2007 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V témže roce nastoupila coby právnička na krajský úřad Kraje Vysočina, v roce 2009 přešla na odbor zdravotnictví. Zde vykonávala funkci krajského koordinátora deinstitucionalizace psychiatrické péče v rámci projektu Reforma psychiatrické péče. Poté se vrátila na odbor zdravotnictví na krajském úřadě coby právnička.

Dva roky současně pracovala pro obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum Jihlava v rámci projektu Finanční gramotnost lidí se zrakovým postižením, opět jako právník v projektu.

Lenka Charvátová je vdaná a s manželem vychovává čtyři děti. 

Věřím, že by se nám mohlo podařit získat dotaci na výstavbu skateparku. V obecné rovině bychom chtěli podporovat všechny, kdo pracují s mladými.

Dále určitě chceme zlepšit komunikaci s občany. Za sebe i celou radu našeho městysu můžu říct, že bychom chtěli občanům vzkázat, aby se nebáli komunikovat, zeptat se, vznášet podněty. Chceme více informovat o naší činnosti, o zamýšlených projektech, k tomu chceme využít různé platformy.

Za první maličký úspěch považuji to, že se nám podařilo vykomunikovat a nasmlouvat dodavatele elektřiny pro ČOV v Batelově.

V komunálních volbách jste zvítězila. Čím si to vysvětlujete, že vás tolik voličů podpořilo?
To těžko říct (smích). Podporu od občanů jsem cítila už před volbami. Sem tam se někdo se mnou zastavil a říkal mi, abych šla do voleb, že mě podpoří. Mezi lidmi jsem určitě nedělala žádnou kampaň, já vlastně ani nejsem z Batelova jako takového, jsem z Nové Vsi (jedna z částí městyse Batelov, pozn. autora).

V posledních letech jsem se ani výrazněji nepodílela na společenském životě, ve volném čase jsem se věnovala hlavně rodině. Zřejmě mám prostě známý obličej, pamatují si mě třeba i paní učitelky ze základky, které mi říkají, že jsem pořád stejná. Ty mě znají od malička, pamatují si, jak se člověk choval, jak teď vystupuje.

Řada lidí mě možná zná i přes moje rodiče, kteří měli na náměstí v Batelově obchod a já jsem od brzkých školních let tady pomáhala. Dále jsem v kostele vedla scholu mládeže, takže mě někteří znají z farnosti. To je taky poměrně velká komunita lidí. U ženy je možná navíc matoucí i příjmení, pokud se vdá. Hodně lidí ani nevědělo, že ta Lenka Charvátová jsem vlastně já, často mě znají ještě pod dívčím příjmením. Tak pak třeba byli překvapení (smích).

Myslím, že v komunální politice je důležité i to, aby měl člověk za sebou nějakou politickou historii.

Pravidelná setkání osadních výborů 

Patří, podle vás, ženy do politiky? Potažmo do takto důležitých funkcí? Máte teď vůbec nějaký čas na rodinu?
Ženy rozhodně do politiky patří. Vnesou tam jiný, takový ženský pohled. A přínosem může být určitě rodinný přístup. Do našeho zastupitelstva bylo zvoleno tentokrát pět žen. To hodnotím jako veliký úspěch. Za správné však považuji, že výkon funkce místostarosty je v rukou muže. Oba pohledy jsou tak diskutovány.

K dalšímu dotazu ohledně času na rodinu vlastně nevím, co napsat. Ráno odjíždím brzy, takže vídám děti a manžela až ve večerních hodinách. O víkendech se jim však snažím plně věnovat.

Lidé na Jihlavsku teď mohou najít meteority. Světelný jev z 10. listopadu byl opravdu vzácný, říká astronom

Lidé, kteří bydlí na Jihlavsku v okolí Batelova a Třeště nyní mohou najít takzvaný meteorit s rodokmenem. Nad Jihočeským krajem a také nad Vysočinou totiž ve čtvrtek 10. listopadu brzy ráno proletěl velmi jasný bolid neboli světelný jev - velice...

A jak to máte s organizací času? Je určitě rozdíl, když se domů vrací starosta - otec a starostka - matka…
No, je to náročné, protože většinu dní nevím, kdy přijdu domů. Vím, že díky mému manželovi to doma funguje na 100 procent. Hodně nám pomáhají naši rodiče. Základem je tedy rodinné zázemí. Děti jsou zvyklé, že musí být samostatné, a že se starší sourozenci musí postarat o mladší. Když přijdu domů , snažím se jim věnovat a odkladné práce nechávám na noční hodiny, nebo víkendy.

Městys Batelov se nachází asi 20 kilometrů od krajské Jihlavy. První zmínka o Batelovu je ze 13. století, v roce 1279 je o něm první písemná zmínka jako o vsi.

Tvoří ho 5 místních částí a žije zde přibližně 2 400 obyvatel. 

Když jsem ještě pracovala na krajském úřadu, tak jsem stihla manželovi a dětem alespoň zavolat a probrat organizaci dne. To už teď většinou nestíhám. Tak jsem ráda, když se večer všichni doma sejdeme (smích).

Batelov má čtyři místní části – Lovětín, Bezděčín, Novou Ves a Rácov. Plánujete nějakou změnu ve fungování těchto částí?
Na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme jmenovat pro každou místní část tříčlenný osadní výbor, každý má předsedu a dva členy. A tito lidé mají samozřejmě možnost za námi kdykoliv s čímkoli přijít. Měli by za námi chodit s podněty a potřebami konkrétní místní části. V těchto dnech probíhají jednání s budoucími členy osadních výborů. Od Nového roku bychom pak chtěli pořádat pravidelná setkání osadních výborů, a pravidelně tak se členy komunikovat.

V každé z místních částí máme obecní budovy užívané především jako kulturní zařízení. Tito nově zvolení lidé budou vlastně i správci obecních budov, s tím samozřejmě souvisí i zodpovědnost za toto „správcovství“.

Když se ještě chvíli zastavíme u voleb. Jak u vás v Batelově probíhala povolební vyjednávání?
Jednání po volbách probíhala hlavně mezi námi (KDU – ČSL, pozn. autora) a hasiči. A posty jsme neměli předem rozdělené. Já jsem vyjednávala hlavně s ředitelkou školy Alenou Vybíralovou. Ta na preferenční hlasy skončila těsně za mnou a avizovala předem, že dál zůstane ředitelkou ve škole a o post starostky nebude bojovat. Ona vlastně přišla s otázkou, zda bych funkci starostky nevzala. Takže od hasičů jsem měla plnou podporu. Pak jsme prakticky jednali hlavně o tom, kdo se stane místostarostou a o dalších členech v radě městyse.

Přátelské ustavující zastupitelstvo 

Aby vedení městyse mohlo fungovat, bylo potřeba vybrat funkční radu, která bude schopná komunikovat, spolupracovat a kde se jeden na druhého budeme moci spolehnout. Na post neuvolněného místostarosty jsem navrhla pana Jana Pelikána (za KDU-ČSL). Honzu znám od dětství a vím, že se na něho můžu kdykoliv obrátit. Navíc přislíbil, že si vyhradí jeden den v týdnu pro práci na úřadě. To mi teď přijde dost úsměvné, protože na úřadě tráví všechen volný čas. V radě městyse je pak Alena Vybíralová, Jana Trávníková a Radek Krajíček (všichni za hasiče). Jednání ustavujícího zastupitelstva proběhlo ve velmi přátelském duchu.

Povolební vyjednávání tedy nebyla dramatická, jako to známe třeba z větších měst, kde nebylo do poslední chvíle jasno? Mám na mysli třeba krajskou Jihlavu.
Ne, vůbec ne. Za lidmi, kteří jsou nakonec mými kolegy, si stojím a cítím jejich plnou podporu.

Přesuňme se k batelovskému zámku. Ten má od začátku roku nového majitele – pražskou společnost 7Stones Investments. Firma má s objektem jisté plány. Součástí dvoupatrové klasicistní budovy je také bývalý zámecký park, jehož vlastníkem je městys Batelov. Nabízela se i varianta toho, že by zámek odkoupil městys. Jak jsme ale již dříve zjistili, městys o objekt neměl zájem.  Neplánujete třeba navázání nějaké spolupráce s uvedenou společností?
Z vámi uvedené společnosti mě zatím nikdo nekontaktoval, takže zatím nedokážu říct. Pokud se na mne obrátí, jsem určitě otevřená k diskuzi a možné spolupráci.

Do zámku v Batelově se vrátí život. Viděl bych tu svatební resort nebo dům pro seniory, zamýšlí se nový majitel

Kdo projíždí nebo prochází Batelovem na Jihlavsku, tak si určitě všimne místního zámku, který už roky zeje prázdnotou a postupně chátrá. To se teď ale změní, jelikož objekt má nového majitele. Je jím pražská společnost 7Stones Investments....

Máte z něčeho jako nová starostka obavy?
Obavy mám z toho, abych se dokázala správně rozhodovat, abych dokázala vždy dobře vyhodnotit, co je pro městys a jeho občany důležité a potřebné. A pak následně, aby naše rada i zastupitelstvo bylo otevřené k diskuzi a všichni jsme táhli za jeden provaz. Pokud se to podaří, můžou být i naši občané spokojení, a to bych si moc přála.

Hodnocení článku je 94 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto Lenka Dvořáková

Štítky starostka, vedení, rozhovor, politika, volby, komunální, Lenka Charvátová, Batelov

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.