pátek 22. ledna 2021 Slavomír

Do konce listopadu se podávají přihlášky na střední školy do oborů s talentovou zkouškou

Všichni deváťáci, kteří jsou nyní v posledním ročníku základní školy, stojí letos před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve svém životě, a to vybrat si své budoucí zaměření na střední škole. Zpozornět by měli hlavně ti, kteří se chystají na střední školu, kde je nutné skládat talentové zkoušky. Přihlášku do uměleckých a sportovních oborů je totiž nutné podat už do 30. listopadu 2020. Pro budoucí středoškoláky v ostatních oborech je nejzazší termín pro podání přihlášky 1. března 2021.

Každý z uchazečů může v 1. kole přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou podat až dvě přihlášky, další dvě pak může podat ještě do začátku března na ostatní střední školy. Povinnou součástí přijímacího řízení do všech maturitních oborů je opět jednotná přijímací zkouška, výjimku mají právě obory s talentovou zkouškou, avšak kromě gymnázií se sportovní přípravou. „Zde musí uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky absolvovat také. V roce 2020 bylo v 1. kole přijímacího řízení podáno celkem 7 161 přihlášek do maturitních oborů středních škol bez ohledu na zřizovatele, z toho 2 626 přihlášek do gymnázií (čtyř, šesti i osmiletých) a 376 přihlášek do lyceí,“ jmenuje Eva Neuwirthová, mluvčí Kraje Vysočina.

V roce 2019 bylo přihlášeno v 1. kole přijímacího řízení celkem 9 469 uchazečů. Z toho 83 % (7 886) se hlásilo na střední školy zřizované Krajem Vysočina, zbylých 17 % (1 583) na soukromé, církevní a obecní střední školy. Jednotnou přijímací zkoušku konalo přibližně 70 % přihlášených; školní přijímací zkoušku konalo 5 % uchazečů hlásících se na krajské střední školy a bezmála 30 % uchazečů o studium na soukromých, církevních či obecních středních školách v kraji. Z celkového počtu 7 886 přihlášených uchazečů na krajské střední školy jich bylo přijato 6 264 (79 %), v případě škol ostatních zřizovatelů bylo přijato 80 % přihlášených. 

Koronavirus ovlivnil i přijímačky 

V letošním roce byly jednotné přijímací zkoušky poznamenány pandemií covid-19 a jejich průběh i termíny byly značně upraveny. Například počet pokusů pro vykonání jednotné přijímací zkoušky se snížil z původních dvou na jeden, a to jak v řádném, tak i v náhradním termínu, které se oba konaly až v červnu, nebo se navýšil časový limit pro konání testů – v případě českého jazyka a literatury z původních 60 minut na 70 minut, v případě matematiky z původních 70 minut na 85 minut. „Od 11. března se žáci oproti standardní prezenční výuce vzdělávali doma a po dvou měsících byla v omezeném režimu umožněna žákům 9. ročníků osobní přítomnost ve školách výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy,“ dodává Eva Neuwirthová.

Podle krajských statistik z roku 2020 byly výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka i z matematiky u uchazečů o čtyřleté studijní obory v Kraji Vysočina nad republikovým průměrem. „V mezikrajovém srovnání jsme dokonce čtvrtým nejúspěšnějším krajem. Naopak v případě uchazečů o osmiletá gymnázia jsou výsledky uchazečů na Vysočině mírně pod republikovým průměrem a v případě uchazečů o šestiletá gymnázia je průměrný dosažený výsledek z jednotné přijímací zkoušky jedním z nejnižších v mezikrajovém srovnání, a to jak v českém jazyce, tak ještě výrazněji v matematice, kdy horší výsledky evidují už jen v Karlovarském kraji," upřesnila Neuwirthová. 

Informace k přihláškám ke studiu i průběhu příjímacího řízení naleznete na webových stránkách jednotlivých škol. 

Důležité termíny pro školní rok 2020/2021

  • Do 30. listopadu 2020 – podání přihlášky na střední školu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
  • Do 1. března 2021 – podání přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na dny:

1. termín

12. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

14. dubna 2021 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

15. dubna 2021 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 12. května 2021

2. termín: 13. května 2021

Ohodnoť článek

Foto pixabay.com

Štítky přijímací, zkoušky, střední, student, deváťák

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.