čtvrtek 23. září 2021 Berta

Dělníci pokračují ve výstavbě obchvatu Havlíčkova Brodu. Podívejte se na aktuální fotky

Také během letních prázdnin stavební dělníci nezaháleli a pokračovali na výstavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38. V souvislosti s touto stavbou byl stanovený nový termín, kdy by obchvat mohl být uvedený do provozu. Řidiči by jej poprvé mohli otestovat na konci roku 2023.

Podle informací od Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nyní na místě pokračuje výstavba mostních objektů. Hlavně se ale intenzivně začalo pracovat na pozemních komunikacích nejen hlavní trasy obchvatu.

Na druhém nejdelším mostě přes řeku Sázavu proběhla v úterý 31 srpna betonáž hlavní nosné konstrukce pole přes železniční trať Havlíčkův Brod – Brno. Betonovat se začalo o půlnoci a poslední kubíky z 690 m3 betonu, které bylo k provedení betonáže tohoto jednoho pole třeba, byly pumpami na místo transportovány nedlouho po obědě téhož dne. „Pole, které bude po betonáži vážit 1700 tun, bude po odstrojení bednění pomocí hydrauliky sneseno o cca 1,5 metru níže, a usazeno tak na své místo. Tato technicky náročná operace bude provedena přibližně za měsíc od betonáže, a to postupně  maximálně po 15 centimetrech na každé straně,“ popisuje za ŘSD Martin Buček.

Jaké jsou letošní plány? 

Do konce roku na tomto mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce navazujícího pole k mostní opěře OP9, u které již došlo k zasypání přechodové oblasti. „Současně na tomto mostě probíhá armování mostní opěry OP1, před zahájením její betonáže. U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů (most přes Šlapanku, SO 206), zásyp přechodových oblastí, obsyp mostních opěr a bednění a výztuž částí hlavní nosné konstrukce před betonáží,“ dodává Buček.

Výstavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu patří bezesporu k největší investiční akci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na Vysočině. Zhotovitel, kterým je konsorcium firem, Strabag-M-Silnice-Porr, se stavbu zavázal zhotovit dle projektové dokumentace za 1,598 miliardy korun bez DPH.

U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok (SO 210) a sousedním mostě (SO 211) je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění a její případné požadované předepnutí. „Most přes Šlapanku má vybetonovanou nosnou konstrukci mezi opěrou OP8 a pilířem 7. V plánuje je v tomto roce dokončit betonáž ještě navazující části mezi pilíři 6 a 7,“ říká Martin Buček.

V rámci pozemních komunikací se pracuje na vytěžení zářezů (trasa je vedena ve 4 významných zářezech) a současném budování násypů tělesa komunikace. „Tyto práce mají svůj projev ve větším pohybu těžkých nákladních vozidel v Havlíčkově Brodě a jeho okolí a dopravních omezeních na stanovených trasách přepravy zemního materiálu z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na často úzkých a nepřehledných komunikacích. Práce pokračují na nové okružní křižovatce v ulici Jihlavské v sousedství Highland sportu,“ popsal dále Buček.

Výstavba JV obchvatu Havlíčkova Brodu

středa, 8. září 2021, 12:45

Betonáž nosné konstrkce.
práce na zářezu a profilaci jeho svahů

Zde proběhly například zemní práce na nové komunikaci pro pěší, montáž a usazení turbosideru v místě budoucího podchodu pro pěší, dále se odstranil plynovod. Řidiči si zde mohou všimnou rovněž budování násypu, po kterém bude obchvat přiveden k této křižovatce. Podle Martina Bučka se obdobný násyp buduje u opěry č.1 mostu přes Šlapanku, který na opačné straně bude navazovat na mimoúrovňovou křižovatku Skalka.

„Kde je to třeba, tak se zlepšuje podklad budoucí místní komunikace pojivy a kamenivem a jejich následným hutněním. Do provozu již byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, abychom v inkriminovaných místech mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy a současně zahájili výstavbu uvedených mimoúrovňových křižovatek,“ doplňuje Buček.

Na závěr nelze opomenout ani práce na propustcích, kde probíhají výkopové práce, práce na bednění, armování a betonáži jejich jednotlivých stavebních částí.

Hodnocení článku je 76 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto Ředitelství silnic a dálnic

Štítky obchvat, JV, Havlíčkův Brod, doprava, stavba, fotogalerie

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.