čtvrtek 23. září 2021 Berta

Od pondělí začne oprava na silnici I/19. Úsek se kvůli úzké vozovce uzavře

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) využije času a situace po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci Pohled na Havlíčkobrodsku a v pondělí 2. srpna zahájí opravu komunikace I/19 tak, aby byla do zimy v co nejlepším stavu.

„V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi 4 nabídky, z nichž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybraná nabídka společnosti Metrostav Infrastructure a.s., která zakázku provede za 21,45 milionu korun bez DPH a současně s nejkratší dobou uvedení stavby do provozu za 16 týdnů,“ informuje Martin Buček z ŘSD.

Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost této komunikace, a také na zmíněnou dokončenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace, jež v uplynulých měsících v obci v rámci její investice probíhala.

„Pokud odhlédneme od této skutečnosti, technický stav vozovky stávající části silnice již neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy, a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany - Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru,“ přidává Buček technické detaily.

Odvedení vody vyřeší nové obrubníky

V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se předpokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován.

„Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude 1 propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými,“ jmenuje dále Buček.

Řidiči se kvůli výše zmíněným opravám musí připravit na to, že silnice bude v daném úseku zcela uzavřená.

Důvodem pro toto opatření je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje prováděn opravy za provozu po polovinách. „Doprava do 3,5t a nad 3,5t bude převedena na své značené objízdné trasy, podobně jak tomu bylo doposud v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace obce,“ dodává na závěr Martin Buček z ŘSD.

Ohodnoť článek

Foto Magic Brno

Štítky I/19, oprava, rekonstrukce, doprava, ŘSD

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.