sobota 22. ledna 2022 Slavomír

Volby mohou změnit postavení obcí při hledání hlubinného úložiště. Jak se k tématu staví volební lídři z Vysočiny?

Už za tři dny se otevřou volební místnosti a my po čtyřech letech budeme opět vybírat zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedním z důležitých témat, jež bude nová vláda řešit, bude problematika vybudování úložiště jaderného odpadu. To se bezprostředně týká také Kraje Vysočina, konkrétně dvou lokalit – Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku. Ty jsou mezi čtyřmi lokalitami, ze kterých se bude vybírat ta nejvhodnější pro výstavbu úložiště.

Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila lídry kandidátek politických stran a hnutí, ať již jdou do nadcházejících parlamentních voleb samostatně nebo v koalicích, a to v krajích Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině. „Cílem bylo zjistit, zda po svém zvolení pomohou dotčeným obcím a jejich obyvatelům v narovnání práv při rozhodování o hlubinném úložišti vysoceradioaktivního odpadu a při rozpracování alternativ vůči hlubinnému ukládání. Pokud oslovení politici po svém zvolení dodrží své sliby, lze se dočkat změn oproti dnešní „zamrzlé“ situaci a umístění hlubinného úložiště nebude možné bez souhlasu dotčených obcí,“ vysvětluje Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti.

Vzroste také tlak na změnu vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, aby rychlé trvalé schování odpadu pod zem nebylo považované za jediné možné, jako je tomu dnes.

Většina z lídrů, kteří Platformě zodpověděli položené otázky, vnímá právo dotčených obcí a jejich obyvatel zapojovat se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu jako důležité a zasadí se o něj. Mnozí pak jsou rozhodnuti podpořit návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí. Jsou to Daniel Kůs (Piráti), Jiří Valenta (KSČM), Martin Baxa (ODS), Josef Bernard (STAN), Marie Pošarová (SPD) a Marek Ženíšek (TOP 09) kandidující v Plzeňském kraji a také Viktor Vojtko (STAN) a Iveta Štefanová (SPD), kteří kandidují na jihu Čech. V Kraji Vysočina jsou to Blanka Lednická (Piráti), Jiří Běhounek (ČSSD), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a Radek Koten (SPD), Josef Zahradníček (KSČM) „věří v dohodu s obcemi“. Pro podmínku souhlasu dotčených obcí se vyslovilo i hnutí Přísaha.

Červená karta pro ministra Havlíčka

Platforma proti hlubinnému úložišti dlouhodobě prosazuje změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nemá omezovat jen na hlubinné úložiště. „Pro rozpracování alternativ můžeme po volbách najít podporu u Blanky Lednické (Piráti), Jiřího Běhounka (ČSSD), Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), Radka Kotena (SPD), Lukáše Vlčka (STAN) a Josefa Zahradníčka (KSČM), kteří kandidují v Kraji Vysočina, u Viktora Vojtka (STAN) a Ivety Štefanové (SPD) kandidujících na jihu Čech a v Plzeňském kraji pak u Daniela Kůse (Piráti), Jiřího Valenty (KSČM), Martina Baxy (ODS), Josefa Bernarda (STAN) a Marie Pošarové (SPD). Rovněž u hnutí Přísaha,“ dodává mluvčí Seknička.

Téma úložiště jaderného odpadu se hojně diskutovalo ve čtvrtek 23. září v kulturním domě v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Z lokality Hrádek byla ministrovi Karlu Havlíčkovi (ANO) odeslána červená karta. „A to za faul, který ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo při posuzování lokality Hrádek,“ vysvětlil návštěvníkům diskuze Zdeněk Dvořák, starosta Dolní Cerekve, která je jednou z dotčených obcí lokality Hrádek. 

Tato lokalita, která se nachází nedaleko Čeřínku, se výstavbě úložiště dlouhodobě brání. Jejich hlavním argumentem, proč nechtějí úložiště na svém území, je ochrana národních zdrojů pitné vody.

Zhruba stovka lidí se sešla dnes odpoledne v kulturním domě v Dolní Cerekvi, kde ústředním tématem bylo úložiště radioaktivního odpadu. To by mohlo vzniknout v lokalitě (Čertův) Hrádek, která je mezi čtyřmi „finálními“ lokalitami. Osm dotčených...

Odpovědi lídrů politických stran a uskupení, kteří kandidují ve volbách na Vysočině

Pozn. redakce: Jednotlivé strany a hnutí jsou seřazeny v abecedním pořadí.

Drahoslav Ryba, ANO 2011

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?

Nejsem odborníkem přes jadernou energii, a proto v této oblasti plně důvěřuji odborníkům. Myslím, že by rozhodnutí v této problematice nemělo být politické, ale technické a odborné. Plně s vámi souhlasím, že by tato problematika měla být velmi podrobně projednávána se starosty dotčených obcí, respektive i s jejich občany a zváženy všechny argumenty.

Blanka Lednická, Česká pirátská strana

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
Ano, zasadíme, už v této oblasti podnikáme kroky v rámci krajského zastupitelstva.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí? Ano. Souhlas obcí je pro jakýkoli podobný zásah do jejich života naprosto zásadní.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?
Ano. Současné zaměření na jedinou variantu nakládání s radioaktivními odpady je podle našeho názoru krátkozraké a neumožní využití technologií, které mohou v budoucnu přijít.

Jiří Běhounek, Česká strana sociálně demokratická

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
Ano.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí? Ano.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?
Ano.

Vít Kaňkovský, KDU-ČSL

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
KDU-ČSL i já osobně se za naplnění práv občanů dotčených lokalit dlouhodobě zasazujeme. Připomínám jak naši aktivitu v rámci krajského zastupitelstva, kdy jsme připravili i se zástupci obou dotčených lokalit v Kraji Vysočina návrh usnesení krajského zastupitelstva v září 2020, které mělo za cíl jednoznačně podpořit dotčené obce v uplatnění jejich práva vůči státu při rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Toto usnesení ale bojkotem hlasování zástupci některých politických klubů nebylo schváleno. I proto jsme za KDU-ČSL prosadili do podmínek vzniku krajské koalice po krajských volbách 2020 právě i bod, že Kraj Vysočina se bude dotčených obcí zastávat při jednání se státními orgány. V Poslanecké sněmovně jsem písemně v záležitosti práv obcí na rozhodování o umístění hlubinného úložiště interpeloval v září 2020 ministra Havlíčka. Ministr Havlíček se následně opakovaně vyhýbal účasti na ústním projednání ve Sněmovně, toto proběhlo až v březnu tohoto roku. Bohužel současná vláda nesplnila slib, který dala, aby připravila zákon o zapojení dotčených obcí do procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Za KDU-ČSL i koalici SPOLU mohu slíbit, že v aktivitě za uplatnění práv dotčených obcí budeme dále intenzivně pokračovat i nadále.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí? Jednoznačně ano.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání? I v tomto ohledu už KDU-ČSL podnikla řadu kroků - koneckonců i moje výše zmíněná interpelace na ministra Havlíčka obsahovala i tento bod a své stanovisko a aktivitu k prosazení změny koncepce pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem budeme pokračovat i v rámci koalice SPOLU.

Josef Zahradníček, Komunistická strany Čech a Moravy

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
Nemám problém, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo se zapojit do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí? Věřím v dohodu s dotčenými obcemi, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu bylo možné.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?
Věřím v koncepci přepracování vyhořelého paliva, protože je to v zájmu všech provozovatelů jaderných elektráren v celém světě. Je to, ale o spolupráci a ne o vzájemných sankcích, které nikdy a nikde nevedly ku prospěchu lidstva.

Eva Decroix, Občanská demokratická strana

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?

Na vaše otázky mohu odpovědět pozitivně. Již před zahájením volebního období a kampaně jsem byla v aktivním kontaktu s panem starostou Dolní Cerekve a jako krajská zastupitelka se podílela na připomínkách k Politice územního rozvoje ČR, tak aby bylo zahrnuto, že je nutné, aby výběr finální lokality byl proveden se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí a kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním. Tento názor byl krajem Vysočina zapracován do návrhu aktualizace k a mnou taktéž prezentován na debatě organizované Energetickým Třebíčskem.

Za hnutí Přísaha odpověděl David Sochr, programový garant v oblasti energetiky

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?

Nevnímáme vyhořelé radioaktivní palivo ze současných jaderných elektráren jako odpad. Je to surovina, která byla energeticky využita jen z 5 %. V tomto ohledu spoléháme na výzkum a vývoj jaderných reaktorů tzv. čtvrté generace, které budou schopni toto palivo dále zpracovávat a mnohem Obce a občané hájí svá práva efektivněji energeticky využít. Do té doby, než tato situace nastane, nám dostačují skladovací kapacity meziskladů současných jaderných elektráren. Pokud by se přeci jenom mělo hlubinné úložiště stavět, určitě jen se souhlasem okolních obcí a za dostatečných kompenzací pro místní obyvatele. Od otevření takového úložiště do jeho finálního uzavření bude takové zařízení generovat vysoké provozní náklady. Proto čím později se postaví, tím lépe.

Lukáš Vlček, Starostové a nezávislí

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
V rámci Rady Kraje Vysočina, jejíchž jsme součástí, tuto aktivitu již nyní činíme. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na tyto aktivity navážeme.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí? Výběr lokality chápeme jako velmi odborné téma, kde hlavní roli musí hrát dva atributy: 1. názor odborníků a 2. postoj samospráv.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?
Jsme pro investice do nových technologii a zapojení ČR do mezinárodní spolupráce, která by řešila „Centrální evropské úložiště", respektive využití vyhořelého paliva k dalším energetickým účelům. Podpoříme tedy expertní aktivity pro hledání alternativních variant.

Radek Koten, Svoboda a přímá demokracie

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
Ano, je nutný souhlas obyvatelů dotčených obcí v rámci přímé demokracie a referenda, který budeme prosazovat všemi dostupnými prostředky.

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?
Rozhodně ANO. Není možné rozhodovat o životech lidí bez jejich souhlasu.

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání? Chceme změnit přístup vlády k jaderné energetice a k „výběrovým“ řízením na dostavbu JEDU, včetně dodávek paliva. Jsou firmy, které vyhořelé palivo zpětně odebírají k dalšímu zpracování, a tím vyhořelé palivo nezůstává v ČR a není ho nutné skladovat a budovat hlubinné úložiště. Úspory tak budou značné. Je nutné, aby příští vláda rozhodovala v zájmu občanů ČR, nikoliv podle politických zadání ze zahraničí, ale bezpečně, efektivně a úsporně.

Na otázky do termínu zveřejnění neodpověděla lídryně TOP 09. 


Vodítkem pro oslovení lídrů stran a hnutí ve vybraných krajích byl volební model zahrnující relevantní volební průzkumy, který připravil Seznam Zprávy. Byly osloveny všechny strany a hnutí, ať již kandidují samostatně nebo v rámci koalic, u nichž model předpokládal volební zisk alespoň 3,5 % v 36. týdnu roku 2021.


 

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto SÚRAO

Štítky úložiště, hlubinné, odpad, SÚRAO, volby, politika

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.