sobota 23. října 2021 Teodor

FOTO: Výstavba obchvatu Osové Bítýšky je v plném proudu. Jak práce pokračují?

Téměř před rokem, přesněji 30. září 2019, byla zahájena přeložka silnice I/37, která přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítýška. Výstavba obchvatu obecně znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy (součástí tohoto konkrétního obchvatu jsou i dvě protihlukové stěny v délce 470m) a exhalací ve stávajícím průtahu obcí. Přináší rovněž zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho plynulosti.

Zhotovitelem této stavby je společnost IMOS Brno, a.s. Podle smlouvy o dílo obchvat vyjde na téměř 215 milionů korun bez daně.

Uvedení hlavní trasy do provozu je v září 2021, práce by pak měly být dokončeny v březnu 2022.

„Délka hlavní trasy je 2834 metrů a zahrnuje 41 stavebních objektů.  V současné době zde již vzniká nová kolmá styková křižovatka se silnicí II/390 ve směru Vlkov-Osová Bítýška. Z důvodu jejího směrového řešení bylo nutné přeložit 452,5 metrů silnice II/390. Původní část silnice II. třídy bude v nejbližších týdnech vyfrézována a následně rekultivována. Stejně se bude postupovat i u části stávající přeložené silnice I/37,“ seznamuje s aktuálními pracemi Martin Buček z ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ve výstavbě je rovněž nový most u vlakového nádraží na výjezdu z obce směrem na Křižanov. Ten převádí silnici I/37 přes místní komunikaci spojující nádraží s centrem obce, a umožní tak pěším bezpečný pohyb mimo frekventovanou silnici. Polovina mostního objektu je již předána do předčasného užívání.

Subjekty spolu dobře komunikují 

„Stavba běží přesně podle schváleného harmonogramu a vzniklé problémy se daří řešit průběžně díky dobré kooperaci všech zúčastněných subjektů, zejména po ose investor ŘSD-zhotovitel IMOS Brno a.s.- obec Osová Bítýška. Mimo již zmíněné nové stykové křižovatky a mostu probíhají práce i na hlavní trase. Je sejmuto 90% ornice. Ve 2 úsecích se pracuje na zářezu tělesa silnice, kde probíhá těžení zeminy. Aktuálně se zde řeší drenáž a odvodnění vyvěrající vody,“ dodává dále Buček.

 Jeden úsek obchvatu bude naopak veden po náspu, kde zbývá dosypat přibližně 1,5 metru zeminy. Součástí stavby jsou rovněž sjezdy, propustky, přeložky vodovodu, vodoteče, přeložky meliorací a další přeložky inženýrských sítí.

„Na obecním pozemku probíhá výstavba poldru, který bude zachycovat dešťovou vodu a po dokončení bude předán obci. Do začátku září bude probíhat pokládka konstrukčních vrstev vozovky, aby mohla být uvedena do provozu část okruhu a silnice II/390 a tím došlo k propojení komunikace ve směru Vlkov-Osová Bítýška. Stát by se tak mělo v průběhu 1. září,“ říká Martin Buček.

Stavební práce na obchvatu nezpůsobují žádné zásadní dopravní komplikace, a to i díky vybudování dvou provizorních silnic, které provoz plynule převedly. Jediné vážnější omezení je tak spojeno se stavbou nového mostu, kde je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a je řízena kyvadlově za užití světelné signalizace. Tak tomu bude až do října tohoto roku.

Hodnocení článku je 20 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto Ředitelství silnic a dálnic

Štítky obchvat, stavba, Osová Bítýška, I/37, doprava

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.