čtvrtek 5. srpna 2021 Kristián

Na Vysočině byli kontrolováni další kladaři. Tři odmítli vážení, každý druhý něčím pochybil

Policisté na Vysočině opět kontrolovali řidiče, kteří převáží dřevo. Poslední taková akce proběhla ve středu 14. července, kdy dopoledne kontroly ovlivnilo deštivé počasí, které akci částečně komplikovalo. Policisté na dvou kontrolních místech spolupracovali s mobilní expertní jednotkou Centra služeb pro silniční dopravu.

„Ze zkušeností z našeho každodenního výkonu služby i z výsledků mimořádných dopravně bezpečnostních akcí víme, že se řidiči těchto jízdních souprav velice často dopouštějí protiprávního jednání a svoji jízdou ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Vozidla přetěžují, mají nesprávně uložený náklad, který mají navíc často nedostatečně zajištěný. Výjimkou nejsou ani náklady naložené vysoko nad právními předpisy povolenou mez. Svým jednáním ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. I při včerejších kontrolách policisté zjistili několik závažných porušení,“ jmenuje Dana Čírtková, mluvčí policistů. 

Hlídky v rámci akce zjistily 28 přestupků, když v osmi případech se jednalo o přestupky provozovatele nebo dopravce. Tyto přestupky policisté oznámili do správního řízení. Ve 20 případech přestupek vyřešili s řidičem uložením pokuty v příkazním řízení, kdy pokuty přesáhly částku 100 tisíc korun.

Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu vážení jsou policisté v souladu s příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oprávněni uložit pokutu do výše 30 tisíc korun v příkazním řízení. Policista přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zakáže pokračování v jízdě v případě, že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.

„Policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení u 14 nákladních vozidel a jízdních souprav, u nichž zjistili v sedmi případech porušení, tedy každý druhý kontrolovaný řidič měl nějaké pochybení. Všechna porušení policisté vyřešili s řidičem uložením pokuty v příkazním řízení, když pokuty dosáhla částky téměř 95  tisíc korun. Ve čtyřech případech se jednalo o překročení hmotnosti, kde jsme uložili pokutu ve výši 4500 korun,“ dodává Čírtková.

Odmítnutí za 30 tisíc korun

Ve třech případech se řidiči odmítli podrobit kontrolnímu vážení, za což dostali na místě pokutu v příkazním řízení ve výši 30 tisíc korun. Ve třech případech policisté za porušení uložili zahraničním provozovatelům, u nichž hrozí, že by se mohli správnímu řízení v České republice vyhýbat, kauce ve výši 18 tisíc korun, 9 tisíc korun a 5 tisíc korun.

„V sedmi případech jsme řidičům zakázali další jízdu. Policisté také kontrolovali, zdali řidiči dodržují dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a správně vedou záznamy o jízdě. V této oblasti jsme zjistili čtyři porušení. Tři porušení jsme oznámili do správního řízení a řidič dostal pokutu na místě v příkazním řízení ve výši 2500 korun. V jednom případě jsme zahraničnímu dopravní uložili kauci ve výši 5 tisíc korun, řidiči pokutu 500 korun a porušení dopravce jsme oznámili do správního řízení," dodává Čírtková. 

Kontroly vozidel a jízdních souprav přepravujících dřevní hmotu jsou ze strany policie velmi důkladné. „Zaměřujeme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidel a jízdních souprav, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku jízdní soupravy a nákladu,“ uvedl Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie.

Policisty při kontrolách zajímá také technický stav vozidel, stejně jako to, zda je i dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad, dále zda řidiči před vjezdem na pozemní komunikaci vozidlo nebo jízdní soupravu očistili, tak aby neznečišťovala pozemní komunikaci. V neposlední řadě se policisté zajímají o původ dřeva, a zda je správně zapsáno v přepravním dokladu tak, aby nedocházelo ke krádežím dřevní hmoty v blízkosti lesů.

Kontroly budou pokračovat i nadále 

„Při kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu se velice často setkáváme s velkou nekázní řidičů. V nejčastějších případech je to přetížení vozidel nebo jízdních souprav a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešíme rovněž situace, kdy se řidič po výzvě odmítne podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítne najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy,“ pokračuje Čírtková.

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se budou i nadále ve zvýšené míře věnovat problematice kontrol způsobu přepravy dřevní hmoty při běžném dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích.

Hodnocení článku je 88 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto Policie ČR

Štítky kladař, policie, kontrola, kamion, dřevo, Vysočina

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.