čtvrtek 5. srpna 2021 Kristián

Pět tun přes limit. Provozovatel přetíženého vozidla dostal kauci ve výši 50 tisíc korun

Dopravní policisté na Vysočině se každý den zaměřují na kontroly nákladních vozidel převážejících dřevní hmotu. Řidiči těchto jízdních souprav se hodně často dopouštějí protiprávního jednání a ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Řidiči těchto vozidel jezdí přetížení, často mají nesprávně uložený náklad, který mají často špatně a nedostatečně zajištěný. Výjimkou nejsou ani náklady naložené vysoko nad právními předpisy povolenou mez. O tom svědčí i poslední dva zaznamenané případy.

V úterý 8. června v 9 hodin na 117. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno policisté zastavili ke kontrole jízdní soupravu přepravující dřevní hmotu. Vozidlo řídil Slovák, ze stejné země byl i dopravce a provozovatel vozidla.

„Při kontrolním nízkorychlostním vážení jsme zjistili překročení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy o 5 570 kilogramů, dále překročení nejvyšších technicky přípustných hmotností na nápravy jízdní soupravy, překročení nejvyšší povolené hmotnosti přípojného vozidla. Kromě toho řidič řádně nevedl záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,“ vyjmenoval zjištěná porušení Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Provozovateli jízdní soupravy za přetížené vozidlo policisté uložili kauci ve výši 50 tisíc korun. Protože dopravce nezajistil řádné vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, byla dopravci uložena ve výši 10 tisíc korun a za přestupky, kterých se dopustil řidič, byla uložena pokuta na místě v příkazním řízení ve výši 15 tisíc korun.

O den později - ve středu 9. června kolem jedenácté hodiny dopoledne při dopravně bezpečnostní akci Kladař policisté zastavili na silniční odpočívku na silnici I/34 u obce Dehtáře jízdní soupravu přepravující dřevní hmotu.

Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu vážení jsou policisté v souladu s příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oprávněni uložit pokutu do výše 30 tisíc korun v příkazním řízení.

Policista přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zakáže pokračování v jízdě v případě, že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.

„V tomto případě byl řidičem státní příslušník České republiky, stejně tak z České republiky byl i dopravce a provozovatel vozidla. V součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu policisté na místě zjistili na tažném vozidle nebezpečné závady typu C – nefunkční přední osvětlení – obrysová a směrová světla, nefunkční zadní osvětlení – brzdová, směrová, obrysová světla, únik provozních kapalin z přídavného pracovního stroje – hydraulická ruka,“ jmenuje Dala Čírtková, mluvčí policistů.

Zákaz další jízdy

Při kontrolním vážení pak zjistili výrazné překročení nejvyšší povolené výšky, kdy je povolena výška 4,08 metru a v tomto konkrétním případě bylo naměřeno 4,74 metru. Kromě toho kontrolní vážení ukázalo překročení nejvyšších technicky přípustných hmotností na nápravy jízdní soupravy, překročení nejvyšší povolené hmotnosti tažného vozidla o 2 613 kilogramů.

„Stejně jako v prvním případě, i zde řidič ani dopravce řádně nevedli záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Třiadvacetiletý řidič na místě nepředložil osvědčení o registraci vozidel – tzv. malý techničák, zelenou kartu a navíc řídil vozidlo, které je pro výše uvedené závady technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a to tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Jednání provozovatele, dopravce i řidiče jsme oznámili k projednání příslušným správním orgánům. Řidiči policisté zakázali další jízdu,“ dodává Čírtková k druhé kontrole.

Dalším šetřením policisté zjistili, že řidič této jízdní soupravy ve stejný den v 9:20 hodin způsobil dopravní nehodu na silnici I/19 v obci Obrataň, kdy nerespektoval svislé dopravní značení zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška překračuje stanovenou mez. Řidič přepravovaným nákladem poškodil nadzemní železniční viadukt. „Dopravní nehodu šetří policisté z dopravního inspektorátu Pelhřimov a za dopravní nehodu uložili řidiči na místě pokutu v příkazním řízení ve výši 2 tisíce korun,“ jmenuje Čírtková.

Co všechno kontrola obsahuje? 

Kontroly vozidel a jízdních souprav přepravujících dřevní hmotu jsou ze strany policie vždy velmi důkladné. Policejní hlídky se zaměřují na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému nákladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidel a jízdních souprav, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku jízdní soupravy a nákladu. Policisty zajímá také technický stav vozidel, stejně jako jestli je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad, dále zda řidiči před vjezdem na pozemní komunikaci vozidlo nebo jízdní soupravu očistili tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

„Při kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu se velice často setkáváme s nekázní řidičů. V nejčastějších případech je to přetížení vozidel nebo jízdních souprav a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešíme rovněž situace, kdy se řidič po výzvě odmítne podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítne najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy,“ doplnil Michal Ferbar.

Policisté na Vysočině budou v kontrolách pokračovat i v dalším období, kdy se budou ve zvýšené míře věnovat především problematice kontrol způsobu přepravy dřevní hmoty při běžném dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích.

Hodnocení článku je 90 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto Policie ČR

Štítky kontrola, kladař, dřevo, policie, doprava

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.