čtvrtek 15. dubna 2021 Anastázie

Jsme vnímáni jako odborová organizace, problém s tímhle označením ale nemáme, říká prezident České asociace hokejistů

Nejen dělnické profese mají své odborové svazy. Nejspíš vás překvapí, že i hokejisté mají sdružení, které hájí jejich zájmy. Necelé čtyři stovky hráčů ledního hokeje sdružuje Česká asociace hokejistů, která jim poskytuje právní služby a další poradenství, nejen v případě sporů s kluby, za které hrají. O asociaci se pro redakci Drbny rozpovídal prezident výkonného výboru Libor Zbořil.

Jak vznikla Česká asociace hokejistů?
Česká asociace hokejistů je společenství, zapsaný spolek, který byl zejména zřízen proto, aby prosazoval individuální a kolektivní zájmy profesionálních hráčů ledního hokeje v České republice, a taky, aby poskytoval těmto hráčům všestrannou pomoc a poradenství, ať už přímo či nepřímo související s výkonem jejich profese. Asociace tedy hlavně poskytuje svým členům právní ochranu.

Kdo vlastně v čele asociace stojí?
Marek Černošek, zakladatel, založil asociace pár měsíců poté co ukončil svoji aktivní kariéru, tedy  v roce 2014. Od samého počátku ve vedení figurovala i další česká ikona, Jiří Vykoukal. Co se týče mé osoby, tak já společně s mým dlouholetým společníkem Pavlem Staňkem a naše advokátní kancelář Legalcom, nyní ARROWS, jsme zastupovali asociaci i samotné kluky taktéž od jejího založení. Jelikož jsem koncem roku 2017 měl určité výhrady ke směru a k jejímu fungování, podařilo se mi představit své nové vize a přesvědčit zodpovědné osoby k tomu, aby mne na konci léta 2018 zvolili prezidentem asociace. Zároveň se podařilo i rozšířit výkonný výbor na 5 členů, kde kromě Marka Černoška, který je nyní viceprezidentem, jsou členy i Jiří Vykoukal a další dva právníci, zmiňovaný Pavel Staněk a Jakub Hlína.  

V přechozí odpovědi jste zmínil, že jste představil nové vize. Co si pod tím představit?
Dlouhodobá vize je určitě více rozvinout spolupráci s Českým svazem ledního hokeje, s Asociací profesionálních klubů ledního hokeje, s hráčskými agenty a taky Českou asociaci hokejistů mediálně zviditelnit, tak ať nejen kluci, ale i laická i odborná veřejnost ví, že tu hráči mají vlastní hráčskou asociaci, která je připravena je hájit a vždy jim pomoci. Jelikož členy asociace nejsou všichni profesionální hráči, čímž dochází nejen k jejímu oslabení, ale i k oslabení pozice samotných hráčů, chceme docílit stavu, aby každý, kdo podepíše v České republice profesionální hráčskou smlouvu, se automaticky stal členem asociace. Pouze tento stav z nás může vytvořit v prostředí českého hokeje silného partnera, který bude schopen prosazovat individuální i kolektivní zájmy hráčů, ale taktéž garantovat dotčeným hokejovým orgánům plnění jejich povinností.

Cílem je tedy v brzké době dostat do hlav hráčů, že tu je Česká asociace hokejistů, která je připravena jim okamžitě pomoci s případnými problémy, a to ať už v oblasti sportu či soukromého života.

Jak se na podobnou myšlenku dívají samotné kluby?
Jsem přesvědčen o tom, že kluby a hráči jeden bez druhého nemohou existovat, neboť jsou na sobě existenčně závislí. Proto chce asociace více oběma zdůrazňovat myšlenku, že kluby a hráči tvoří určité společenství, kterému jde o společnou věc, a to předvádět kvalitní hokej, bavit lidi a zatáhnout do hokejového světa více lidí z veřejnosti a byznysu, protože ani bez nich to prostě nikdy nepůjde. Aby tedy kluby mohly předvádět kvalitní hokej a uspokojovat své fanoušky a sponzory, v jejich zájmu by mělo být vytvořit a poskytnout hráčům co možná nejkvalitnější zázemí a podmínky.

Kde v Evropě něco podobného funguje?
O kus dále jsou hráčské asociace například ve Švédsku, Finsku a ve Švýcarsku, když další hráčské asociace jsou na Slovensku a v Maďarsku. Jelikož však každý přirozeně spíše „hraje na svém hřišti“, tedy ve své zemi, jedním z prvních úspěchů České asociace hokejistů bylo uzavření memoranda o spolupráci se Slovenskou a Maďarskou hráčskou asociací, k němuž došlo v Bratislavě na konci léta 2018. Na tiskové konferenci pořádané k tomuto aktu jsem avizoval představu vytvořit jakousi matku hráčských asociací, sdružující zmiňované evropské hráčské asociace, tak aby se vytvořil v Evropě silný subjekt pro vyjednávání například s mezinárodními hokejovými orgány.

Blíží se nějaký další vývoj zmíněné spolupráce?
Další posun v tomto by měl nastat na květnovém mistrovství světa na Slovensku v tomto roce, kde jsme se s našimi slovenskými kolegy dohodli na pozvání zmiňovaných zástupců hráčských asociací, včetně ruské. Cílem setkání však nebude jen podpis memoranda o spolupráci, sdílení problémů, vizí, ale i snaha vytvořit hodnotící systém klubů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Tedy ať nejen hráči, ale i veřejnost je informována o podmínkách, které kluby nabízí svým hráčům, což samozřejmě může mít velký vliv na rozhodování hráčů o jejich dalším působišti. Jsem přesvědčen o tom, že hráč raději upřednostní klub, který řádně plní vše, co s hráčem bylo před podpisem smlouvy ujednáno. Představa, je taková, že po uplynutí dané sezóny by byl vyhlášen nejlépe hodnocený klub v dané zemi, ale i v rámci všech zemí, v nichž působí hráčské asociace.

Kolik hráčů sdružuje Česká asociace hokejistů?
Tato otázka byla jedna z prvních, kterou jsem po svém zvolení do funkce položil Markovi Černoškovi. Odpověď byla asi 350 členů. Jelikož vždy preferuji osobní setkání s kluky, od října s Markem objíždím extraligové kabiny, kdy ještě navíc chceme s hráči národní ligy udělat společná dvě setkání v brzké době, a to někde na Moravě pro moravské kluby a někde v Čechách pro české kluby. Po některých setkáních jsem nabyl dojmu, že jsou hráči, kteří asociaci už moc nevěří, protože o ní není slyšet.

Máte stejný pocit?
Bohužel v tom jsem klukům dal za pravdu a taky jsem o tom kriticky veřejně mluvil před Markem. Marek po český hokej udělal mnoho, ale bohužel moc neuměl prodat svoji práci, a tak mnoho kluků ani nevědělo, co všechno asociace pro ně dělá a vlastně již udělala. Tuto sezónu jsem nahlásil jako restart asociace, a věřím, že výsledky jsou už vidět, a to nejen na stránkách asociace www.caihp.cz, na sociálních sítích, ale i v médiích. Dal jsem si mimo jiné za cíl aktivovat členskou základnu, přičemž jsem přesvědčen, že toho docílíme jen tím, že klukům dáme jasně najevo, že tu jsme pro ně, že budou vidět konkrétní případy, které pro kluky řešíme, a že taktéž o nás uslyší v médiích.

Je nějaký nešvar, se kterým nyní asociace bojuje?
Chci také řešit nešvar, který v kabinách vládne, a to jejich nejednotnost. Ve vyspělých zemích je zcela automatické, že hráč, který podepíše profesionální smlouvu, se automaticky stává členem hráčské asociace, které platí příspěvky a nikdo nic dalšího neřeší. Problém u nás spočívá hlavně v dobrovolnosti členství v hráčské asociaci, což samozřejmě kabinu rozděluje. Není výjimkou, že hráč, původně nemající zájem o členství v asociaci, a který se dostane do problému s klubem, když zjistí co by jej finančně stálo vyřešení tohoto problému, obrátí se na nás o pomoc, stane se jejím členem, neboť ví, že v ročním členském příspěvku má zdarma neomezenou právní ochranu, týkající se jeho sportovní hokejové činnosti. Tohle trochu nesportovní chování samozřejmě štve mnoho jeho spoluhráčů z kabiny, kteří členy jsou a příspěvky řádně platí a důsledně ctí princip solidarity. O pomoc tento nešvar řešit, se asociace obrátila na hráčské agenty, se kterými chceme navázat bližší spolupráci, neboť agenti vědí, že jsme připraveni jejich hráčům pomoci, ale tak se může stát pouze v případě, že přesvědčí hráče, aby se stal členem asociace. Navíc se v tomto snažíme podnikat kroky, směřující k úpravě předpisů, regulující český hokej. 

A co dalšího vlastně asociace řeší?
I když profesionální hráči v České republice, jsou OSVČ a nikoliv zaměstnanci, přesto je asociace vnímána jakožto odborová organizace a ano, s tímto označením nemáme problém. Asociace je tu od toho, aby poskytovala zejména právní ochranu hráčům v oblasti sportovního práva. Tato se jim dostává od advokátní kanceláře ARROWS, která už několik let bývá oceňována v kategorii mezi nejdoporučovanějšími kancelářemi v oblasti sportovního práva. Tímto však nekončí, asociace prostřednictvím zmíněné advokátní kanceláře taktéž pomáhá svým členům a jejich rodinným příslušníkům i v oblasti civilního práva, kdy dostávají pomoc za zvýhodněných podmínek. Například v oblasti podnikání, majetkových převodů, rozvodů apod. Jelikož hráči jsou OSVČ, ke svému životu potřebují i služby účetních a daňových poradců, a právě v této oblasti jim asociace nabízí svého partnera, specialistu na daňové a účetní služby pro kolektivní i individuální sportovce, a to za jednotných a zvýhodněných cen, neovlivněných příjmem hráčů. Již několik měsíců taktéž vyhledáváme a prověřuje pro své členy další obchodní partnery, poskytující hráčům za unikátních podmínek konkrétní služby či zboží, např. v oblasti pojištění, investic, vzdělávání apod.

Zkuste uvést nějaký reálný případ, který jste nedávno řešili.
Kromě běžných sporů hráčů s kluby vedených před smírčí komisí, letos v lednu Česká asociace hokejistů například zažehnala stávku či bojkot mistrovského utkání Pirátů Chomutov. Podařilo se nám s hráči a vedením klubu na poslední chvíli domluvit pravidla pro úhradu dlužných částek, které klub dlužil právě svým hráčům. Asociace v tomto konkrétním případu vstoupila do jednání nejen s vedením klubu, ale i s ředitelem extraligy, panem Řezníčkem. Uvidíme, jak vše dopadne, ale s hráči jsme stále ve spojení a jejich pohledávky a nepříjemnou situaci i nadále sledujeme a řešíme.

Autoři | Foto archiv CAIHP

Štítky hokej, odbory, Libor Zboři, Česká asociace hokejistů, CAIHP

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.