středa 28. října 2020 Státní svátek

Při své práci poznávám mnoho vzácných lidí a osobností, říká vedoucí Charity v Nové Říši

Přinášíme rozhovor s Marií Krajíčkovou, vedoucí Charitní pečovatelské služby Nová Říše. Tato služba, která je určena seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, funguje i díky podpoře z Tříkrálové sbírky.

Jak dlouho pracujete pro Oblastní charitu Jihlava?

V listopadu 2016 tomu bylo dvanáct let. Tehdy se v Nové Říši otevíral dům s pečovatelskou službou a Oblastní charita Jihlava byla vybrána, aby zde provozovala Charitní pečovatelskou službu.

Jste vedoucí pečovatelské služby. Komu je služba určena a jakým způsobem pomáháte?

Naše pomoc směřuje především k potřebným seniorům, ale i zdravotně znevýhodněným lidem. Pomoc poskytujeme klientům hlavně v jejich domovech, kam za nimi docházíme, nebo dojíždíme autem. Cílem naší práce je umožnit, aby tito lidé mohli důstojně žít, setrvat ve svých domovech a nezůstali bez pomoci.

Kdy vznikla Charitní pečovatelská služba v Nové Říši?

Jak už jsem se zmínila, vznikla před dvanácti lety, tedy v roce 2004. Tehdy se otevíral v Nové Říši dům s pečovatelskou službou, který vznikl v areálu kláštera rekonstrukcí jednoho stavebního křídla. Máme zde pronajatou kancelář i středisko osobní hygieny a prádelnu.

Kam až sahá působnost Charitní pečovatelské služby Nová Říše?

Naší pomocí se snažíme pokrývat Novou Říši a okolní obce. Nemáme striktně stanovené hranice, kam budeme jezdit a kam už ne. Záleží na konkrétních případech zájemců o službu a od toho, co od nás potřebují. Jedno léto jsme jezdili až do obce Brtnička. To však byla spíše výjimka. Většinou pomáháme v nejbližším okolí Nové Říše. Musíme také vycházet ze skutečnosti, že k dispozici máme pouze jedno auto.

Vzpomínáte si na počátky služby – jaké to bylo začínat, měli lidé o službu zájem?

Dvanáct let, to už je dlouho. Já už si moc nepamatuji (smích). Nastupovala jsem jako pečovatelka, vedením střediska jsem byla pověřená až později po dvou a půl letech. Za tu dlouhou dobu se mnoho změnilo. Např. vešel v platnost Zákon o sociálních službách, který upřesnil naše povinnosti a sjednotil nás s ostatními pečovatelskými službami. Jak moc byl o naši službu ihned zájem, už opravdu nevím. Za dvanáct let mám v počítači evidenci o více jak 200 lidech. Zda je to hodně nebo málo, na to neumím odpovědět. Všem jsme však vstoupili do života a snažili jsme se jim účinně pomoci. Někdo nás potřeboval více, někdo méně. Několikrát jsme naší službou doprovodili až do konce života, někomu jsme pomohli jen radou.

Jak funguje Charitní pečovatelská služba v Nové Říši dnes? Jak vypadá váš běžný den?

Náš běžný den? Jako vedoucí střediska bych řekla, že mám každý den jiný. Nikdy ráno nevím, zda bude den poklidný a podle plánu, nebo bude něco naléhavého, na co budeme muset reagovat všichni okamžitě. Většinou máme nasmlouvané jednotlivé úkony, které v domácnostech, nebo na středisku osobní hygieny plníme. Zájem je o nákupy, dovoz léků z lékárny, koupele, praní prádla, úklid domácností, velkou část naší pracovní činností naplňuje rozvoz obědů po Nové Říši i do okolních obcí a samot.

Z jakých zdrojů je služba financována?

Diecézní charita Brno, jejíž jsme součástí, je nezisková organizace. Financováni jsme tedy převážně z darů a dotací. Velkou část finančních zdrojů máme z obce Nová Říše, která je naším zřizovatelem, a z okolních obcí, jež nás podporují. Dále pak z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a z Kraje Vysočina. Část našich financí je z plateb od našich klientů za poskytnuté služby. Částečně fungujeme také díky darům z Tříkrálové sbírky. Nesmím tedy zapomenout na všechny naše dárce, kteří naši práci podporují a mnohdy přispívají na náš provoz velkorysou částkou. Všem jim i touto cestou děkuji.

V čem je služba pečovatelské služby podle vás náročná?

Naše služba je zaměřena na pomoc seniorům. To s sebou nese i skutečnost, že se častěji než v jiných povoláních setkávám se smrtí. Každý rok se s někým loučím naposled. Mnohdy je to pro mě těžké.

Co vás v rámci poskytování služby nejvíc těší?

Při mé práci se cítím být obohacena o možnost potkat se a blíže poznat mnoho vzácných lidí a osobností. Hodně jsem se toho od nich naučila. 

Autoři

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.