neděle 9. srpna 2020 Roman

ROZHOVOR: Rakovina prsu není pouze strašák žen, postihuje také muže

Pro někoho možná tabuizované téma, o kterém se předstírá, že neexistuje. Pro někoho žitá realita, kterou z jejich života už nikdy nezmizí. O pravidelných prohlídkách a rakovině prsu se rozpovídala vedoucí lékařka MAMMACENTRA v Olomouci Dana Houserková.

Rakovina prsu patří k tématu, o kterém se začíná v poslední době mluvit hlavně díky mediální podpoře známých osobností nebo také AVON Pochodu. Symbolická růžová barva značí podporu žen, i mužů, kterým se tato nemoc také nevyhýbá. V mém okolí zná každý barvu i symbol mašličky připevněné na oblečení, ale pouze málokdo se o téma zajímá hlouběji. Doktorka Dana Houserková z MAMMACENTRA Olomouc zodpověděla všechny mé zvídavé otázky, které mě na téma diagnostiky a samotného průběhu rakoviny prsu zajímaly. 

Kdyby si žena sama nahmatala bulku, má jít za svým praktickým lékařem, gynekologem, přímo do mamografického centra nebo jak má postupovat?
Každá žena by si měla jednou za měsíc provést samovyšetření prsů. Ideální je, pokud se samovyšetření provádí pravidelně, nejlépe druhý den po ukončení menstruace. U žen, které mají nepravidelný cyklus nebo nemenstruují vůbec, se doporučuje provádět samovyšetření stále stejný den v měsíci. Pokud si žena nahmatá cokoliv, co se v prsu při samovyšetření nevyskytuje, je vhodné, aby navštívila lékaře. Nemusí se vždy jednat jen o bulku, ale i o ztužení v prsu, změny na kůži nebo v oblasti dvorce a bradavky, vtažení bradavky nebo krvavou sekreci z bradavky. Žena s těmito příznaky by měla zajít za svým gynekologem, eventuálně praktickým lékařem, a nebo i přímo do screeningového centra. V budově MAMMACENTRA Olomouc je mamologická poradna, kde vás lékařky, specializované na choroby prsu, prohlédnou a vystaví vám i žádanku na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření.

Od kolika let se doporučuje chodit na pravidelné prohlídky a screening?
Na pravidelné mamografické vyšetření hrazené zdravotními pojišťovnami má nárok každá žena v České republice od 45 let do konce života. První mamografické vyšetření se doporučuje ale již ve věku 40 let. Další vyšetření mezi 40.- 45. rokem doporučuje  mamodiagnostik dle typu prsní žlázy a  rizika pro rakovinu prsu u konkrétní ženy. Pokud se chce nechat vyšetřit žena do 40 let věku, je možné podstoupit vyšetření za úhradu pomocí ultrazvuku. Ženy, které mají výskyt rakoviny prsu nebo vaječníku v rodině, by se měly  poradit ve screeningovém centru ohledně rizika pro rakovinu prsu. Žena u nás vyplní speciální dotazník a na základě toho lze pak určit její riziko pro rakovinu prsu přesně v procentech. Podle rizika pro rakovinu prsu pak doporučujeme ženě další sledování a vyšetření.

Musí se k vám do MAMMACENTRA objednávat nebo stačí, když ženy přijdou v ordinačních hodinách?
Na preventivní screeningové nebo ultrazvukové vyšetření je nutné se objednat telefonicky. Pokud má žena akutní problém - nahmatala si bulku nebo má známky zánětu prsu či krvavou sekreci z prsu - může přijít ihned.

Kdy je pro ženu nejvhodnější přijít na screening?
Na screeningové vyšetření je vhodné se dostavit  ve 45 letech. První mamografické vyšetření se ale, jak už bylo zmíněno, doporučuje provést ve věku 40 let a dále se řídit doporučením lékaře screeningového centra.

Za jak dlouho se dozví výsledek vyšetření?
Definitivní výsledek screeningového vyšetření se žena dozví následující den po vyšetření, kdy ji informujeme telefonicky, SMS zprávou. Je to z důvodu nutnosti čtení mamografie nezávisle dvěma lékaři.  Výsledek mamografického vyšetření odesíláme poštou jejímu lékaři, obvykle gynekologovi nebo praktickému lékaři.  Pokud je zapotřebí provést doplňující vyšetření k mamografii, například ultrazvuk nebo další snímek, provádíme tato vyšetření ihned. Žena, která přichází s podezřením na onemocnění prsu, není tedy vyšetřována preventivně, dostane samozřejmě výsledek ihned, do ruky.

I když se nádor nepotvrdí, hlídají se takové pacientky více?
Pokud se prokáže biopsií, že se jedná o zcela nezhoubnou změnu prsu nebo nezhoubný nádor, nemusí se žena kontrolovat častěji, biopsie je vysoce spolehlivá. Je to ale vždy o doporučení odborníka,  lékaře - mamodiagnostika. 

Co následuje po tom, když je ženě diagnostikovaný zhoubný nádor?
Pokud se v prsu potvrdí biopsií zhoubný nádor, je pacientka předána k další chirurgické nebo onkologické léčbě. Pacientky předáváme k léčbě do FN v Olomouci. O ženy,  které pak dlouhodobě užívají v rámci léčby pouze hormonální, antiestrogenní, preparáty, pečují onkoložky v mamologické poradně MAMMACENTRA Olomouc.

Biopsie probíhá také u vás nebo odesíláte vzorky jinde?
Všechny typy biopsií provádíme na našem pracovišti. Jedná se o standardně prováděné core cut biopsie, ale také o větší biopsie za asistence vakua, které provádějí jen některá pracoviště v České republice. Takže provádíme značný počet  biopsií i pro jiná screeningová centra, se kterými spolupracujeme. Histologie z odebraných vzorků tkáně se odečítá v histologických laboratořích, spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Olomouc a laboratořemi Biolab.

Za jak dlouho se ženy dozví výsledek a jakým způsobem, po telefonu nebo osobně?
Stanovení přesné histologie trvá obvykle nejméně týden. Ženy si týden od biopsie zveme pro sdělení histologického výsledku, výsledek nesdělujeme po telefonu, ale vždycky jej probereme s každou ženou osobně, i když je histologie nezhoubného původu. Podle výsledku doporučujeme konkrétní ženě kontrolu, a v případě průkazu zhoubného nádoru ji informujeme o dalším léčebném postupu.

Je nutná také chemoterapie nebo další ozařování?
Při volbě další léčby zhoubného nádoru vždy záleží na jeho velikosti, vlastnostech, teda biologické agresivitě, a také na postižení mízních uzlin v podpaží. U větších a agresívnějších zhoubných nádorů a nebo v případě, kdy byly zasaženy zhoubným nádorem mízní uzliny, se primárně přistupuje k onkologické léčbě a k chemoterapii. Po zmenšení a někdy úplném vymizení nádoru při chemoterapii pak často může být provedený záchovný výkon na prsu. Radioterapie následuje po chirurgickém výkonu vždy, když byl provedený záchovný výkon na prsu. Tedy že byl odstraněný z prsu pouze nádor a jeho nejbližší okolí. Záchovných výkonů je dnes v době, kdy se setkáváme stále častěji s diagnostikou minimálních karcinomů do velikosti 10 mm,  většina. Po ablaci - chirurgickém odstranění celého prsu, se obvykle radioterapie neprovádí.

V jakém časovém plánu se uskuteční operace?
V případě diagnostiky zhoubného nádoru je samozřejmě snaha provést operaci prsu co nejdříve. Obvykle se jedná o dobu 5-7 týdnů od diagnostiky zhoubného nádoru k jeho operaci, v případě, že následuje nejdříve onkologická léčba u pacientky, začíná se s ní prakticky ihned.

Jak dlouho žena zůstane v nemocnici?
Žena po chirurgickém výkonu zůstává obvykle hospitalizována pouze několik dní a asi za 10 dní od operace je pozvána na vytažení stehů. 

Jak probíhá následná péče?
Po částečném, prs zachovávajícím, chirurgickém výkonu a zhojení rány následuje zhruba po jednom měsíci radioterapie (ozáření prsu). Další onkologická léčba se odvíjí od biologických vlastností nádoru a eventuálně průkazu postižení mízních uzlin nádorem při operaci. Může se jednat o chemoterapii, biologickou léčbu nebo pouze léčbu hormonální antiestrogenními preparáty.

V kolika případech se objeví recidiva (návrat nádoru)?
Výskyt recidiv je obecně při použití radioterapie u prs zachovávajících operací velmi nízký. Výskyt recidivy je závislý na typu a agresivitě nádoru, na postižení mízních uzlin, na věku pacientky, na dostatečně bezpečném okraji zdravé tkáně kolem nádoru při jeho chirurgickém vynětí, a tak dále. Obecně se výskyt recidivy pohybuje dle literárních údajů nejčastěji od 1- 8 %.   

Když je u konkrétní ženy zvýšené riziko výskytu rakoviny, doporučujete odstranění prsu?
Operační odstranění prsů z preventivních důvodů, subkutánní mastektomie, je chirurgický výkon, kdy se odstraní prsní žlázy s ušetřením kůže a a někdy i dvorce prsu s bradavkou. Obvykle se nahradí prsní tkáň silikonovým implantátem nebo kožním lalokem či vlastní tukovou tkání, pokud se odstraňuje i dvorec, musí se v další době plasticky zrekonstruovat.  Subkutánní mastektomie je přísně indikovaným chirurgickým výkonem. Provádí se u žen s prokázaným vysokým genetickým rizikem pro rakovinu prsu, nejčastěji se jedná o ženy s nosičstvím genů BRCA 1 a 2. U žen bez prokázaného vysokého genetického rizika není výkon indikovaný a nehradí jej zdravotní pojišťovna. Indikaci k výkonu posuzuje lékař s příslušnou specializací, obvykle onkolog. Pouhý výskyt nádoru prsu a vaječníku u příbuzných tedy nestačí, je nutné mít průkaz nosičství genové mutace.

Když má žena rakovinu prsu, je zde zvýšené riziko, že dostane také rakovinu děložního čípku?
Rakovina prsu neznamená zvýšení rizika pro rakovinu děložního čípku, ale může znamenat vyšší riziko pro rakovinu vaječníku. Je tedy vhodné, aby žena s rakovinou prsu chodila častěji i na preventivní gynekologické kontroly.

Může se vyskytnout rakovina prsu i u mužů nebo se jich to netýká?
Rakovina prsů se týká i mužů, protože i u nich je přítomná za bradavkami minimální prsní žláza. Muže samozřejmě preventivně nevyšetřujeme, protože je u nich rakovina prsu poměrně vzácná. Rakovina prsu u muže se prezentuje jako bulka nebo zduření za bradavkou a je tedy dobře zjistitelná pohmatově. Je vhodné, aby každý muž s takovým pohmatovým nálezem navštívil screeningové centrum a nechal se vyšetřit. Naštěstí mnohem častěji než s rakovinou prsu se u mužů setkáváme s nezhoubným rozšířením prsní žlázy, tedy gynekomastií, která může být i bolestivá. Toto rozšíření žlázy je vázáno na určitý typický věk a může se vyskytnout také jako vedlejší efekt užívání některých léků.

Autoři | Foto pixabay.com, MAMMACENTRUM Olomouc

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.