úterý 11. srpna 2020 Zuzana

Primátor Jihlavy: Pokud zjistím nestandardní kroky ve vodárenství, musíme podat trestní oznámení

Déle než tři roky se vlečou spory o miliardový vodárenský majetek mezi Svazem vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko a jeho bývalým největším členem -Statutárním městem Jihlavou. Před konáním mimořádného zastupitelstva poskytl rozhovor primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

S jakým výsledkem mimořádného zastupitelstva budete spokojen?
Zastupitelstvo je zamýšleno jako informativní: má zastupitele informovat o situaci. Jaké kroky byly podniknuty v minulosti a jaké budou podniknuty v budoucnosti. Půjd o ustanovení koordinační skupiny, aby se situace vyřešila.

V pracovní skupině ale vy zřejmě nebudete. Budete mít i nadále vliv na politiku města ve vodárenství?
Koordinační skupina musí vyřešit mnoho odborných věcí. Úplně to nevylučuje mou účast ve vyjednávacím týmu, technické věci bude řešit pracovní skupina.

Etapa povolebních rozhovorů primátora Jihlavy a předsedy SVAKu mimořádným zastupitelstvem končí?
Rozhovory pokračovat musí.Konkrétní sporné body se musí vyřešit: dostali jsme pracovní návrhy SVAKu, naše skupina zjistila nedostatky a musí se to dotáhnout. Buď dohodou nebo zásahem kontrolního orgánu. Uvidíme, jaká bude reakce SVAKu.

Jihlava je vlastníkem stok a vodovodů ale nepobírá za něj nájemné. Jak řešit tuto situaci?
Rozhodnutí Krajského úřadu je napadeno na ministerstvu vnitra. Tím je daná složitost situace.SVAK má smlouvu s VASkou a VASka se domnívá, že je stále majitelem SVAK. Konečné vyčíslení nájemného je sporná otázka.

Jste příznivcem trestních oznámení a zapojení policie do řešení vodárenských problémů? Obejdou se orgány města Jihlavy bez policejní asistence?
Těžko říci. Situace je složitá a zamotaná. Obě strany chtějí mít právní jistotu a čisté řešení. Trestní oznámení je krajní prostředek. Chceme vyjasnění situace a dohody třeba i s Vodárenskou a.s. Musíme od sebe oddělit jednání se SVAKem a jednání s Vodárenskou a.s. Mezi Jihlavou a VAS a.s. není žádná smlouva a je třeba se na smlouvě domluvit.

Příprava trestního oznámení už v Jihlavě začala?
Pokud zjistíme nestandartní kroky, tak k tomu musíme přikročit.

Jihlava nedostává nájemné, ačkoliv je majitelem vodárenských trubek.Jak řešit tuto situaci?
Majetek nebyl Jihlavě vydán. Z pohledu vodárenské a.s. je logické když platí majiteli. SVAK by si měl být vědom, že by provozovatel měl platit nájemné Jihlavě. Na Svaku by si měli uvědomit, že toto nájemné náleží Jihlavě. SVAK si musí uvědomit, že pobírá peníze, které mu nepatří.

Cítíte vůli SVAKu toto nájemné Jihlavě zaplatit?
Měli jsme několik jednání se SVAKem, kdy jsme se pokoušeli nájemné vyčíslit.K dohodě nedochází. Každá ze stran má jiné představy.

Čekáte nasazení krajních řešení (trestních oznámení) z rozhodnutí zastupitelstva?
V podstatě jsou připravena tři řešení. Vzetí na vědomí současné situace, ustavení koordinační skupiny - toto se bere na vědomí. Předmětem diskuse bude pověření orgánů města k dalším krokům. Vznik škody se musí posoudit.

Jak vnímáte jednání SVAKu s opozicí v zastupitelstvu?
Tuhle informaci vím od Vás. Oficiálně tuto informaci nemám. SVAK podniká vlastní protikroky. Třeba informační dopis zastupitelům.

Cítíte potřebu na informační dopis reagovat?
Odpověď je připravena. V dopise pana Fabeše je řada nepřesností.

Etapa Vašich jednání s panem předsedou Fabešem končí?
Jednání by měla pokračovat. Je otázka, zda to bude možné. Musí pokračovat jednání rozumem. Určité návaznosti jsou nutné, aby došlo k předání provozování vodovodů a kanalizací.

Po mimořádném zastupitelstvu bude mít hlavní roli koordinační skupina Jihlavy, právníci Jihlavy nebo policie?
Odborné otázky pořeší koordinační skupina. Určitou část dohody musí dohodnout politici.A jestli je tam práce pro policii se uvidí.

Řízení postupu Jihlavy bude mít na starosti koordinační skupina nebo právníci města?
Jihlava má své orgány města. Řízení bude na nich. Konečné dohody musí schvalovat orgány města. Dohody se musí připravit.

Dopis pana Fabeše zmiňuje dotační rizika. Jaká dotační rizika hrozí?
Na konci roku je konečný termín, kdy Jihlava musí být vlastníkem vodárenského majetku. Část investičních akcí se podniká na nevydaném majetku ve vlastnictví SVAKu. Podmínka SFŽP je převedení majetku do vlastnictví města. Doufám, že se termín podaří dodržet.

Konečný termín je na konci roku 2015?
Možná budeme muset zahájit jednání se SFŽP o posunutí termínu. Musíme dospět k dohodě o vydání majetku, pak riziko není žádné. Jinak vzniká další škoda a bylo by to zahrnuto do dalších žalob.

Podobné to je s dotací FSII z Bruselu ve výši deset milionů eur...
Tam mám pochybnosti, jestli to organizace, které to SVAK zadal administrovala správně.

Napsal: Miroslav Mareš

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.