pondělí 17. ledna 2022 Drahoslav

Jan Tourek: Přibydou lůžka v sociálních zařízeních, rozšíří se služby pro pečující rodiny

PR článek

Vysočina je v rámci České republiky považována za jeden z nejrychleji se rozvíjejících regionů v oblasti sociálních služeb. Udává směr v transformaci sociálních služeb, jako první začala úspěšně řešit problematiku tzv. zdravotně-sociálního pomezí, dlouhodobě pomáhá z vlastních zdrojů financovat poskytování sociálních služeb zajišťovaných jinými zřizovateli, pilotně realizuje projekty pomáhající rodinám, má fungující síť rodinných i seniorských center. Více už radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb Jan Tourek.

Pane radní, ujasněme si nejdříve, kolik je na Vysočině pobytových sociálních zařízení dříve domovů pro seniory a kolik z nich zřizuje kraj?
Nejsou to složité počty. Celkem je v kraji poskytováno 48 služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem pro seniory s celkovou kapacitou 3 101 lůžek. Kraj Vysočina je pak zřizovatelem 1 535 lůžek, z toho 893 lůžek poskytují domovy pro seniory a 642 lůžek domovy se zvláštním režimem.

O kolik lidí se tato zařízení celkem starají? Jak je to finančně náročné?
Jak jsem už uvedl. Starají se cca o 3 000 klientů. Některá lůžka jsou dočasně neobsazená, ale pouze do nástupu dalšího klienta. Na zajištění sociálních pobytových služeb u nás v regionu poslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2021 více než 452 miliónů korun, dalších téměř 61 miliónů korun přidal ze svého rozpočtu kraj.

Kraj kapacity sociálních zařízení stále navyšuje a zařízení modernizuje. Jak se budou v blízké budoucnosti kapacity měnit?
Kraj Vysočina bude otevírat nový komplex služeb v Jihlavě v areálu krajské nemocnice. Zde bude služba domov pro seniory poskytovat 56 lůžek, domov se zvláštním režimem 76 lůžek, dále zde bude odlehčovací služba, denní stacionář, kontaktní místo Alzheimer poradny a jedna třída mateřské školy. Kromě krajských zařízení se chystá posílení kapacity také ve Žďáru nad Sázavou o 80 lůžek, v Novém Městě na Moravě o 30 lůžek, Chotěboři o 20 lůžek. Další záměry jsou pak také zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb.

Už v prvních měsících roku 2022 si klienti v Humpolci budou zvykat na život v novém objektu o kapacitě 203 lůžek. Ten nahradí dva tamní krajské dosluhující objekty s původní kapacitou 190 lůžek. Nejde sice o zcela nové kapacity, ale dojde k zásadní změně v kvalitě prostředí, ve kterém se péče o seniory poskytuje. Původní tří a čtyřlůžkové pokoje budou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými s vlastním sociálním zařízením. Poměrně vysoký počet lůžek je rozčleněn do menších oddělení, která umožňují poskytovat individualizovanou péči v menších skupinách klientů.

Kraj Vysočina stále pokračuje s transformací sociálních zařízení. Jak jste daleko, resp., která zařízení jsou nyní transformována?
V Kraji Vysočina prošly nebo právě prochází komplexní rekonstrukcí v posledních dvou letech: Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Domov Jeřabina Pelhřimov – transformace je dokončena, a dále Domov Kamélie Křižanov a Domov Háj, kde bude úplná transformace dokončena v 1. čtvrtletí roku 2022. Částečnou transformací prochází Domov ve Zboží. Zahájena byla také transformace Domova Černovice – Lidmaň. Celkem doposud Kraj Vysočina vybudoval 67 objektů komunitního bydlení pro 357 klientů v 30 obcích Kraje Vysočina. Na předpokládané náklady 1,02 miliard korun se podařilo Kraji Vysočina získat dotaci z EU ve výši 784,8 miliónů korun.

Nedávno kraj zveřejnil kampaň Vysočina pečuje. O co přesně jde a jaká je odezva od veřejnosti?
Kraj Vysočina spustil nový webový portál projektu sociálně zdravotního pomezí www.vysocinapecuje.cz. Web je určen pro všechny obyvatele kraje, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pro sebe nebo své blízké zajistit odpovídající sociální a zdravotní péči. Na webu najdou ucelené informace o možnostech řešení tíživých situací a možnost vybrat z nich to nejlepší řešení. Právě komplexní informovanost o možnostech, které člověk v těchto situacích má, může zásadním způsobem pomoci. Prakticky tedy návštěvník na webu najde ucelenou nabídku sociálních a zdravotních služeb, sociálních dávek, kompenzačních pomůcek i kontaktů na osoby, které jsou nejblíže jeho bydlišti a s řešením takové situace pomohou. Web je i kontaktním informačním místem pro pečující, tj. ty osoby, které v domácím prostředí pečují o své blízké a často jim chybí informace, možnost sdílení či vzdělávání. Budou pro ně připravena ukázková videa a také nabídka bezplatných vzdělávacích seminářů.

Prozatímní odezva od veřejnosti i poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb je pozitivní, kvitována je hlavně přehlednost, srozumitelnost a obsahová stránka. Velký ohlas má nový videospot, kde formou filmového příběhu demonstrujeme, jak může takovéto kontaktní místo prakticky pomoci. V týdnu po jeho zveřejnění ho zhlédlo skoro 4 tisíce sledujících. Stejně tak dle statistik sledujících počty vyhledávání na webu využití webu postupně narůstá.

Kde mohou lidé v rámci tohoto projektu požádat o pomoc?
S řešením situace jsou připraveni pomoci koordinátoři projektu – na úrovni obcí s rozšířenou působností, v krajských nemocnicích nebo přímo u nás na krajském úřadě. Kontakty na ně jsou uvedeny na zmíněném webu vysocinapecuje.cz. Většina aktivit tohoto projektu je podpořena z peněz Evropské unie.

Kraj také koordinuje náhradní rodinnou péči. Jaký je nyní zájem o pěstounství a kolik dětí se v regionu daří do náhradních rodin umístit?
Krajský úřad zprostředkovává dětem, které neměly štěstí vyrůstat v biologické rodině, náhradní rodinnou péči. Nejčastěji se jedná o adopci, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu. Od úřadů obcí s rozšířenou působností tak přijímá žádosti o náhradní rodinnou péči, žadatele odborně posuzuje a zajišťuje přípravu na přijetí dítěte do rodiny.

Oproti celorepublikovým statistikám, které ukazují na významné snížení počtu žádostí o náhradní rodinnou péči v posledních dvou letech, jsme v Kraji Vysočina tento negativní trend zaznamenali jen nepatrně. Pokles žádostí pravděpodobně ovlivnila nepříznivá epidemiologická situace související s onemocněním Covid 19.

V letošním roce Kraj Vysočina přijal celkem 40 žádostí o náhradní rodinnou péči, z toho 14 žádostí o pěstounskou péči. Více než polovinu všech žádostí představují žádosti o osvojení. Negativně vnímáme úbytek žádostí o přechodnou pěstounskou péči jako „krizového institutu“ péče na nezbytně nutnou dobu.

Celkem u 24 dětí se podařilo zprostředkovat náhradní rodinnou péči, z toho se v 17 případech jednalo o pěstounskou péči. V letošním roce výrazně převažuje počet dětí, pro které se zprostředkovává pěstounská péče, nad počtem dětí právně volných do osvojení. U žádostí o náhradní rodinnou péči je tomu bohužel právě naopak a větší zájem je o osvojení.

Protože se počet žádostí o pěstounskou péči významně nemění, je nezbytné ji podporovat a rozvíjet. V evidenci kraje zůstávají děti, pro které se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinu – např. sourozenecké skupiny, starší děti, děti s handicapem. Rozšíření databáze žadatelů o pěstounskou péči nám umožní lépe vybrat vhodnou rodinu ke konkrétnímu dítěti s ohledem na jeho potřeby, historii nebo anamnézue. Možnosti kraje ovlivnit zájem o pěstounskou péči jsou však omezené a klíčové je nastavení podpory pěstounské péče ze strany vlády.

Je možné na Vysočině dětské domovy zrušit?
Při zajištění péče o děti tu jsou dvě možné cesty - náhradní rodinná péče nebo ústavní péče. Dětské domovy patří do ústavní péče v resortu školství, případně u dětí do 3 let do resortu zdravotnictví, náhradní rodinná péče pak spadá pod křídla sociálních věcí. Je zde však hlavní spojnice mezi oběma resorty, a to jsou samotné děti. Oba přístupy mají své klady i své limity. Bylo by jistě krásné, kdyby každé dítě mělo svoji rodinu, ale za současné situace to není možné. Kdyby došlo ke zrušení dětských domovů, neměli bychom pro ně v této chvíli dostatek náhradních rodičů.

Komplikovanou otázkou jsou pak u dětí i různé těžší formy zdravotního handicapu, které vyžadují speciální přístup, metody, které jsou pro běžné náhradní rodiče jen těžko dosažitelné, realizovatelné. Je tu i významný počet velkých sourozeneckých skupin, kdy je v zájmu dětí, aby setrvaly u sebe, ale standardní náhradní rodiče nejsou schopni tak velkou skupinu přijmout. Je tak otázkou, jak se nám bude dařit získávat nové zájemce o náhradní rodinou péči, jak se nám bude dařit jejich specializace.

Závěrem bych rád všem popřál klidné a požehnané Vánoce, pevné zdraví a veselou mysl.

Ohodnoť článek

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Štítky Jan Tourek, Kraj Vysočina, sociální služby, rozhovor

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.